Projekty

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje liczne projekt finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości oraz przez Norweski Mechanizm Finansowy, na czele z:

„Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”.

„Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”.

„Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”.

„Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”.

„Pilotażowe kompleksy penitencjarne Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021″.

„Mediacja i Sprawiedliwość Naprawcza”.

,,Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia kadry penitencjarnej poprzez utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej”.

„Fake news”, projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Projekt „Problem Solving” umożliwia rozwój i przenoszenie brytyjskiego systemu rozwiązywania problemów wśród współosadzonych do polskiego systemu penitencjarnego.