mgr Grzegorz Kostyra

Ppor. SW, od 2019 roku jest asystentem Instytutu Nauk Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz doktorantem Akademii Krakowskiej im. A Frycza Modrzewskiego. Absolwent wielu uczelni m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną pracy w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się tematyka bezpieczeństwa wewnętrznego oraz innowacyjne systemy szkoleń z zakresu strzelectwa, a także działań interwencyjnych. Z powyższych obszarów zainteresowań stworzył również publikacje naukowe.

Dorobek naukowy

 • System dozoru elektronicznego jako przykład wykorzystania nowoczesnej technologii w Służbie Więziennej

  Grzegorz Kostyra, Urszula Staśkiewicz

  Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 2020, nr 3/2020, str. 45
 • Komunikat z prac Centrum Górskiego Korona Ziemi

  Grzegorz Kostyra

  Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 2019, 2/2019 str. 231 – 232
 • Strzelectwo jako istotny element szkolenia służb mundurowych

  Grzegorz Kostyra

  Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; 2019

Dorobek organizacyjny

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „The contemporary dimension of crisis management in the world of information threats, 2021.

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej konferencji młodych naukowców pt. States of emergency – national and international conditions, 2020.

 • Organizator wielu szkoleń i kursokonferencji zarówno z zakresu bezpieczeństwa funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych jak i również szkoleń międzyresortowych (Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, kuratorów i pracowników sądu)

Pozostałe osiągnięcia

 • Dowódca Okręgowej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej
  w Katowicach (2011 – 2019)

 • Wielokrotny uczestnik i sędzia zawodów oraz warsztatów antyterrorystycznych m.in. Paramedyk, Tactical Prison Rescue

 • Instruktor strzelectwa, samoobrony, taktyki i technik interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej

mgr Grzegorz Kostyra