dr Marcin Strzelec

Gen. dr Marcin Strzelec jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, a także absolwentem podyplomowego Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu. Ukończył prestiżowy, roczny kurs realizowany przez Krajową Szkolę Administracji Publicznej we współpracy z IESE w Barcelonie. Jest absolwentem studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), a także studiów podyplomowych o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowanych przez Collegium Humanum — Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką kształcenia dorosłych oraz bezpieczeństwa.

Gen. dr Marcin Strzelec pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w roku 2003 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Od 2007 r. kierował Działem Informatyki i Łączności, a następnie Zakładem Technologii Informatycznych i Edukacyjnych. W tym czasie wprowadził do systemu szkolenia w Służbie Więziennej elementy kształcenia zdalnego. Modernizował dydaktykę i organizację szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, w szczególności doprowadził do zmiany modelu szkolenia zawodowego kadry — jedynej gruntownej zmiany przeprowadzonej od lat 70-tych XX w polskim więziennictwie. Jednocześnie przewodniczył pracom Zespołu Metodyczno-Doradczego, do którego zadań należało wspomaganie i doradzanie wykładowcom w zakresie metodyki prowadzenia zajęć oraz inicjowania i opiniowania przedsięwzięć związanych z udoskonalaniem procesu kształcenia. Inicjował tworzenie i wprowadzał systemy informatyczne, usprawniające edukację m.in. ogólnopolski System Obsługi Szkolenia „Słuchacz”.

Pełniąc obowiązki zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu koordynował liczne działania modernizujące funkcjonowanie modelu kształcenia w systemie Służby Więziennej oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych i naukowych, a jego pracę zauważono i doceniono m. in. w Norweskiej Służbie Więziennej. Odpowiadał za reprezentowanie polskiej Służby Więziennej w ramach prac stowarzyszeń (m.in. EPTA — European Penitentiary Training Academies) oraz koordynował projekty finansowane ze źródeł Norweskiego Mechanizmu Finansowego i programu Erasmus.

Jest kierownikiem projektu oraz przewodniczącym zespołu do spraw wdrażania Modułu nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” realizowanego w ramach programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Jest autorem wielu znakomitych monografii, rozdziałów i artykułów naukowych. Z jego inicjatywy zorganizowano wiele konferencji naukowych, w tym „Nowe technologie w edukacji służb mundurowych” (2012), której efektem było utworzenie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, zrzeszające uczelnie i ośrodki szkolenia polskich służb mundurowych wokół tematu organizacji i metodyki kształcenia.

Dorobek naukowy

Dorobek dydaktyczny

 • Doktorat pt. “E-learning w kształceniu i doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 2015
 • Jakub Jerzy Czarkowski, Marcin Strzelec

  International Journal of New Economics and Social Sciences 2018; 7(1), s. 255-268
 • Pomysłodawca i inicjator utworzonego Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, zrzeszającego uczelnie i ośrodki szkolenia polskich służb mundurowych wokół tematu organizacji i metodyki kształcenia.

Dorobek organizacyjny

 • W roku 2021 objął przewodnictwo European Penitentiary Training Academies Network (EPTA).

  2021
 • Od 1 stycznia 2019 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

  2019
 • W latach 2017-2018 objął jedno z najwyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Więziennej, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gdzie nadzorował m.in. więzienny system opieki zdrowotnej i projekty informatyzacji Służby Więziennej.

  2017-2018
 • Od 2017 r. był wiceprzewodniczącym zespołu ds. systemu naboru i kształcenia w Służbie Więziennej powołanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  2017

Pozostałe osiągnięcia

 • 11 lutego 2021 r. płk. dr. Marcin Strzelec, Rektora-Komendanta WSKiP odebrał nominację
  generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 • W latach 2017-2018 był pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. opracowania rozwiązań organizacyjnych i koncepcji dalszego funkcjonowania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w gmachu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

 • W latach 2016-2017 był oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i realizował zadania m.in. jako członek zespołu ds. reformy Służby Więziennej powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.

 • W 2015 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 • Od 2007 r. kierował Działem Informatyki i Łączności, a następnie Zakładem Technologii Informatycznych i Edukacyjnych, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

dr Marcin Strzelec