dr Leszek Kołtun

Pułkownik doktor Leszek Kołtun, Prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Doktor nauk o bezpieczeństwie, badacz i konsultant w obszarze zagrożenia terroryzmem i sposobów zwalczania wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ekspert bezpieczeństwa dla TVN oraz TVP. Specjalista i praktyk w dziedzinie fizycznego zwalczania terroryzmu oraz podejmowania interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Pułkownik Służby Więziennej, w której pełnił w latach 2010 – 2015 funkcje koordynatora Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Organizator największych w Polsce zawodów i warsztatów pn. ,,Tactical Prison Rescue” dla grup specjalnych. Zawodowy Mistrz Świata w Kick-Boxingu. Jego pasją, realizowaną także w ramach pracy, są sztuki walki.

Dorobek naukowy

Dorobek dydaktyczny

 • Praca doktorska pt. Przygotowanie i użycie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

  Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa, 2017

Dorobek organizacyjny

Pozostałe osiągnięcia

 • Medal za zasługi w pracy penitencjarnej: srebrny, brązowy

 • Wyróżnienie Ministra Sprawiedliwości za godne reprezentowanie kraju i Służby Więziennej na międzynarodowej arenie sportowej

 • Zawodowy Mistrz Świata w Kick-Boxingu

 • V-ce prezydent,, Kilohana Europe”Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Walki Kilohana z siedzibą w Londynie

 • Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR

 • Międzynarodowy militarny instruktor IMCF (International Modern Combat Federation)

 • Instruktor ćwiczeń siłowych i kulturystyki

 • Instruktor strzelectwa

 • Instruktor samoobrony

 • Instruktor boksu

 • Instruktor odnowy biologicznej (specjalność: masaż sportowy, leczniczy i relaksacyjny, krioterapia, hydroterapia)

 • Ratownik WOPR

dr Leszek Kołtun